Zajęcia w Przedszkolu Promyczek

Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o program edukacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach czesnego poza treściami programowymi oferujemy następujące rodzaje zajęć:

– obejmujące aktywność w obszarze edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej,

– zabawy tematyczne kształtujące rozwój umiejętności społecznych,

– język angielski prowadzony w oparciu o metodę Total Physical Response (TPR),

– gimnastyka korekcyjna,

– rytmika,

– zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,

– artystyczno – teatralne, bajki terapeutyczne realizowane w oparciu o metodę dramy,

– ekologia poprzez eksperymenty
W tradycję Przedszkola wpisały się również następujące aktywności:

– uroczystość pasowania na Przedszkolaka

– bale (bal jesieni, bal karnawałowy)

– zabawy na Halloween

– Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dzień Misia, Dzień Ziemniaka

– przedstawienia teatralne

– pikniki rodzinne

– spotkania świąteczne

– wycieczki organizowana przez przedszkole
Oferta zajęć dodatkowo płatnych:

muzyczno – teatralnych, prowadzonych metodą Carla Orffa, której głównym celem jest kształtowanie umiejętności rozumienia dzieł sztuki poprzez rozwijanie kreatywności, ekspresji twórczej oraz poczucia rytmu;

plastyka

dodatkowy język angielski

opieka logopedyczna


Klub Malucha PROMYCZEK
93-118 Łódź, ul. Wacława 46

Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:
(42) 676-28-17
503-092-962
lub zachęcamy do korespondencji pod adresem e-mail: promyczek-przedszkole@o2.pl

13 + 1 =

Żłobek Promyczek