O nas

P.

R

O

M.

Y

C.

Z

E.

K.

Program

Przedszkole w pracy dydaktycznej i edukacyjnej realizuje w innowacyjny sposób podstawę programową dla edukacji przedszkolnej określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tworzymy oryginalne scenariusze zajęć z matematyki i nauk przyrodniczy

ch. W przedszkolu jest 5-dniowy tydzień pracy od 7.00 do 17.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy.

Harmonogram:

 • 7.00-8.30 przyjazd dzieci do przedszkola, darmowe gry, zajęcia organizacyjne i porządkowe
 • 8.30-8.40 przygotowanie do śniadania – zabiegi porządkowe i higieniczne
 • 8.40-9.00 śniadanie
 • 9.30-10.00 zajęcia edukacyjno-ruchowe
 • 10.00 – 10.10 – przygotowanie do posiłku
 • 10.10-10.30 drugie śniadanie
 • 10.30-10.50 – zajęcia oparte na podstawie programowej – dzieci w wieku 5 i 6 lat, darmowe i zorganizowane gry – inne dzieci
 • 10.50-11.45 pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki – obserwacje przyrody, darmowe i zorganizowane gry w ogrodzie, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, gry podejmowane z inicjatywy dzieci
 • 11.45-12.00 Przygotowanie obiadowe – procedury higieniczne
 • 12.00-12.30 obiad
 • 12.30-13.00 czas na relaks i odpoczynek
 • 13.00- 14.40 zajęcia edukacyjne
 • 14.40-14.50 – przygotowanie do podwieczorku
 • 14.50-1515 podwieczorek
 • 15.15-16.00 gry i gry ruchowe, omawianie wydarzeń dnia z dziećmi
 • 4 p.m. – 17:30.m. pożegnanie dnia w przedszkolu – darmowe gry w pokoju lub na świeżym powietrzu, sprzątanie, separacja dzieci

Harmonogram

Środowiska

Przedszkole znajduje się w spokojnej dzielnicy Łodzi, z dala od głównych arterii miejskich. Naszą zaletą jest dogodna lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana z centrum miasta. W przedszkolu znajdują się place zabaw dostosowane do potrzeb naszych uczniów. Są one wyposażone w wiele urządzeń ogrodowych i zabawek:

 • Huśtawki
 • Slajdów
 • Piaskownice
 • Cottages
 • Karuzela
 • "kuchnia błotna", która jest najbardziej popularna wśród dzieci

Proponowany przez nas model edukacji zakłada, że:

 1. Wiedza zdobyta przez przedszkolaka jest dokonywana w trakcie własnej aktywności poznawczej dziecka w oparciu o doświadczenie, które już posiada.
 2. Wewnętrzna motywacja dziecka jest znacznie silniejszym bodźcem do nauki niż czynniki zewnętrzne.
 3. Wierzymy, że warunkiem wstępnym realizacji uznanych przez nas wartości jest jak największy szacunek osobisty dziecka, który nie zagraża zdrowiu i wolności.
 4. Każdy z nas, w szczególności dzieci, funkcjonuje w trzech aspektach: ciele, umyśle i emocjach. Harmonijny rozwój każdego z tych aspektów przyczynia się do poczucia spójności i satysfakcji w życiu.
 5. Dziecko jest równe dorosłemu. Jedyną różnicą między dzieckiem a dorosłym jest to, że dziecko doświadcza mniej. Odpowiedzialność za relację z dzieckiem spoczywa na dorosłym.
 6. Każdy ma potencjał twórczy, a przedszkole tworzy klimat do rozwijania tego potencjału

MODEL EDUKACJI

Żywności

Przedszkole współpracuje z firmą cateringową "Jestem tak Jem", która dostarcza posiłki do naszej placówki, przygotowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. n. med. Aleksandra Szczygła w Warszaw

ie Celem naszego przedszkola jest stworzenie środowiska, w którym możemy rozwijać nasze preferowane wartości w najlepszy możliwy sposób.

Celem

Działania

Dodatkowe zajęcia w ramach czesnego:

 1. Kodowania
 2. Robotyka
 3. Szachy
 4. zajęcia z klockami Lego,
 5. arytmetyka na soroban,
 6. Angielski
 7. Włoski
 8. warsztaty kulinarne,
 9. Jogi
 10. doświadczenie w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 11. Szkolenie umiejętności społecznych w zakresie TUS
 12. gimnastyka korekcyjna

Zajęcia okresowe w czesne:

 1. Teatr
 2. zajęć w bibliotece,
 3. zabawy w pokoju zabaw,
 4. wycieczki edukacyjne (muzeum, Konarzewo, EC1 itp.)

Dodatkowe zajęcia – płatne:

 1. przedszkole – zajęcia sportowe piłki,
 2. Plastyczność
 3. Muzyki
 4. logopeda.

Filarami w naszym obiekcie są matematyka i nauki przyrodnicze oraz działalność artystyczna.

 1. Wiemy, że punktem wyjścia w procesie poznania otaczającej rzeczywistości jest poznanie zmysłowe, doświadczenie ma pierwszeństwo przed koncepcjami.
 2. Podstawową metodą pracy jest doświadczenie i metoda projektu, która obejmuje dany problem w sposób holistyczny.
 3. Dzieci pracują w małych grupach,
 4. Nie oceniamy, bo sędziowanie prowadzi do konkurencji, a nie współpracy. W związku z tym nie mamy żadnych kar ani nagród.
 5. Edukacja artystyczna jest najpełniejszym sposobem na trwałe budowanie i pielęgnowanie własnej wyjątkowości, a my realizujemy ją zgodnie z następującymi zasadami:
 6. * sam proces tworzenia jest ważny, a nie jego produkt.
  * dziecko nie musi martwić się o swoje umiejętności, na przykład podczas rysowania siebie, powinny wybrać, jaki kolor lub kształt będą używać, powinny wiedzieć, że to, co robią ma sens i że nie są oceniane za to,
  * dziecko powinno być w stanie tworzyć spontanicznie, musi być przekonany, że zmienność jego pomysłów jest akceptowana,
  * dziecko powinno mieć pewność, że wie najwięcej o tym, co tworzy, że nikt nie zna jego myśli.

Edukacji

Kadry

W skład sztabu Promyczka wchodzą osoby, które oprócz kwalifikacji pedagogicznych opierają swoje relacje z dziećmi na otwartości i zaufaniu. Dzięki temu dorośli możemy systematycznie analizować naszą pracę. Dzięki temu rozwijamy nasze indywidualne umiejętności. Oczywistą konsekwencją tego jest rozwój całego obiektu.

Szanujemy autonomię dziecka, która wyklucza stosowanie jakiejkolwiek koncepcji wychowania, co oznacza dla nas, że nie kształcą dzieci według wybranego ideału. Według Carla Rogersa autentyczność osób pracujących z dziećmi jest podstawowym wymogiem dla personelu w naszej placówce. Nauczyciele i nauczyciele pracują nad własnym rozwojem, dzięki czemu ich relacje z dziećmi opierają się na otwartości, bliskości i zaufaniu.

Zapraszamy do Akademii Przedszkolaka Promyczek!

W naszej ofercie mamy mnóstwo zajęć dodatkowych dla dzieci, m.in:

- robotyka
- szachy
- joga- karate

Nabór dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat trwa przez cały rok.
Telefon: 503-092-962, e-mail: promyczek-przedszkole@o2.pl.

Zapraszamy!